International MegaGauss Science Laboratory, the Institute for Solid State Physics

Matsuda Laboratory

Click here for the Matsuda Laboratory website.

Member

 • Visiting Professor
 • Oliver Portugall
 • oliverportugall@
 • Technical Staff
 • Hironobu SAWABE
 • sawabe@
 • project researcher
 • Xuguang ZHOU
 • zhou@
 • Secretary
 • Yuko SUGIMOTO
 • ysugimoto@
 • D1
 • Polin CHIU
 • p_chiu@
 • M2
 • Kento YAMAMURA
 • kenkenknt@
 • M2
 • Jinbo WANG
 • wangjinbo@
 • M2
 • Shiyue PENG
 • pengshiyue@
 • M1
 • Yulin GUO
 • guoyulin@
 • M1
 • Kaiyang HUANG
 • huangkaiyang@
 • Research student
 • Syunmou CHOU
 • zhaojunmeng@
*Please add "issp.u-tokyo.ac.jp" after "@".